I sommar har jag fördjupat mig i känslofokuserad KBT. Jag vill varmt rekommendera boken ”Working with Emotions i Cognitive Behavioral Therapy” av Thoma och McKay. Guilford Press. Den ger di inblick i det kliniska arbetet med känslor och upplevelser i terapirummet.