I dag startar en ny artikelserie om psykiatrin i kris i UNT. Jag har tillbringat en stor del av mitt yrkesliv i psykiatrin ( inte bara i Uppsala) och ser med sorg hur svårt läget är för både patienter och vårdpersonal. Det krävs stora insatser för att komma tillrätta med problemen. Och det är bråttom! särskilt för de unga vuxna. självmordsfrekvensen ökar mest i den gruppen.

Nyinflyttad….
Sedan augusti är jag nyinflyttad på en stor KBT-mottagning i Uppsala. I skrivande stund är vi 18 st kollegor – läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor – alla med specialisering på KBT. Det är en mycket trevlig arbetsplats med liv, rörelse och gemensamt engagemang i allt som berör inredning och att få våra stora lokaler att fungera.
Mottagningen heter Uppsala KBT-mottagning. Centrum för evidensbaserad praktik.Adressen är Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala.
Hemsida är under utformning.
Välkomna!