Utbildning

Utbildningar

Kontakt: ak@kaver.se

Jag undervisar på kontinuerlig basis på universitetens psykolog- och psykoterapeututbildningar i Uppsala och Stockholm. Ibland även på andra studieorter i landet. Därutöver anlitas jag av psykiatrin i olika landsting för föreläsningar om psykologisk bedömning och behandling inom områdena:
* självmords- och självskadeproblematik,
* emotionellt instabil personlighetsstörning IPS/borderline,
* ätstörning,
* posttraumatisk stresstörning( PTSD),
* social fobi, panikångest och om
* psykoterapeutisk allians och terapirelationen i KBT.
För personer i vårdande yrken och för en bredare allmänhet erbjuder jag även seminarier om existentiella och psykologiska förhållningssätt i livet, ofta utifrån mina böcker om dessa frågor – om acceptans, medveten närvaro, empati etc.

Comments are closed.