Nu fylls hösten av aktiviteter runt Oro-boken…

Nu droppar förfrågningar in om att tala om Oro.Att leva med tillvarons ovisshet. Medborgarskolan, Stadsbiblioteket, NK´s bokhandel, Natur och Kultur… alla i Stockholm. Bokmässan och Studentbokhandeln i Uppsala blir förmodligen andra mötestillfällen med publiken. Bokens ämne tycks vara högaktuellt…Trevligt och spännande.

This entry was posted in aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.