Nu droppar förfrågningar in om att tala om Oro.Att leva med tillvarons ovisshet. Medborgarskolan, Stadsbiblioteket, NK´s bokhandel, Natur och Kultur… alla i Stockholm. Bokmässan och Studentbokhandeln i Uppsala blir förmodligen andra mötestillfällen med publiken. Bokens ämne tycks vara högaktuellt…Trevligt och spännande.