Kontakt

Vänligen notera att jag inte längre har möjlighet att ta emot någon för bedömning eller behandling. Tips på aktiva psykologer finns på Psykologiguidens hemsida.