Hur kraftfull är egentligen KBT? En ny bok…

7/11 2014
Håller just nu på att läsa Thrive. The Power of Evidence-based psychological Therapies av David Clark & Richard Layard.
En oerhört viktig bok… en genomgång av evidensen för KBT.

This entry was posted in aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.