Här kommer jag att tala om oro-boken under hösten. Välkomna!
1. Förlaget Natur & Kultur. Psykologilunch. 14/9. För press och media
2. Stockholms Stadsbibliotek 19/9 18-19.30
3. Sex st. framträdanden under Bokmässan 28-30/9
4. Akademibokhandeln i Uppsala. 18-19.
5. Psykologisk salong. SvD. 10/10 8-10 (plats oklar)
6. Författarsamtal, Akademibokhandeln City i Stockholm. 18.00
7. Psykologikväll. Bokhandeln, NK i Stockholm. 18- 19.30
8. Medborgarskolan, Stockholm. Föreläsning 18.30-20.30 (plats ej klar) Avgift.
9. Mässan, Stockholm. Allt för hälsan. 14.15.14.45

10. Bokhandeln Hedengrens i Stockholm. 28/11, 17.30 – 18.30