Handledning

Kontakt:ak@kaver.se

Alla som arbetar inom människovårdande yrken behöver handledning för att kunna fortsätta utvecklas. Det kan vara komplicerade fall, ovanliga problem eller personliga reaktioner som kommer i vägen för det terapeutiska arbete eller andra områden som man kan behöva hjälp med. Att möta en hjälpsökande människa kräver teoretiska kunskaper för analys och behandling, interpersonella färdigheter för att optimera samspelet och god förmåga att vara närvarande i mötet. Handledning hjälper individer att ta ett steg tillbaka och iaktta vad som händer i detta möte.

Utbildningshandledning

För blivande psykologer och psykoterapeuter blir det speciellt påtagligt. I alla utvärderingsenkäter som görs inom ramen för psykolog- och psykoterapeututbildningar rankas handledning som den viktigaste källan till utveckling. Det man har läst om under sin utbildning sätts in i ett nytt sammanhang vid varje möte.

Handledning ingår som kursmoment vid landets högskolor och universitet inom ramen för psykologutbildningen. Dessutom är handledning ett obligatoriskt moment inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen och den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen. Jag har genomgått handledarutbildning och är godkänd handledare inom Beteendeterapeutiska föreningen. I min verksamhet handleder jag studenter på alla nivåer – oftast i grupp, men även individuellt.

Verksamhetshandledning

Handledningsbehovet är också stort för redan verksamma psykologer och psykoterapeuter. Under utbildningen träffar den blivande terapeuten trots allt ett begränsat antal klienter inom ramen för ett kursmoment, med krav på strukturerad skriftlig rapportering, videoinspelning, lämplighetsbedömning och examination. Den kliniska vardagen innehåller andra krav. Klienter kommer med mer komplicerad problematik eller mer diffusa problem. Tidsramarna för kontakten är annorlunda. Arbetet sker ofta i samarbete med andra yrkesgrupper, som har andra inriktningar. Att följa med i forskning och utveckling inom sitt område efter genomgången utbildning kräver betydligt mer ansträngning än under studietiden. Regelbunden handledning kan bidra till att terapeuten utvecklas, att teamarbetet blir mer sammansvetsat och att kvalitetssäkring i vården blir lättare att upprätthålla.

Jag har lång erfarenhet av att handleda på olika arbetsplatser under kortare eller längre tid. Processhandledning sker både i grupp och individuellt, i Uppsala eller på den egna arbetsplatsen, kring enskilda frågor eller som ett led i kompetensutveckling över en längre tid.

Comments are closed.