»Livet tillsammans med andra är svårt.. vi behöver lära oss att vara tillsammans precis som vi behöver lära oss att tala eller dansa«

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare med inriktning på KBT samt författare och medlem av Psykologförbundet och Författarförbundet.

I drygt 40 år har jag arbetat som kliniker, både inom landsting och i min privata mottagning. Dessutom har jag ägnat mig åt forskning och behandlingsutveckling för suicidala självskadande patienter. Jag har även handlett och utbildat på universitetet och inom psykiatrin.

Inte minst har jag ägnat mig åt författarskap; jag har skrivit tio böcker, både facklitteratur och populärvetenskap, inom psykologi och KBT.  Dessutom har jag skrivit en personlig barnbok om vikingaskatter.

Nu har min nya bok kommit ut!

Den här boken handlar om en omvälvande vår. Våren 2021. Pandemin höll oss ännu i ett järngrepp, fick oss att fundera över de existentiella villkoren och ompröva våra livsstilar.

I min mest personliga bok hittills delar jag med mig av min dagbok från denna märkliga period.

 

Sök på Adlibris.se HÄR         Sök på Bokus.com HÄR

 

 

Jag har också skrivit en bok som inte handlar om psykologi!

Tillsammans med mina fem barnbarn har jag skrivit en äventyrsbok om skurkjakt på södra Gotland. Upprinnelsen till boken var att några av barnen flyttade till USA för sju år sedan. För att kunna hålla kontakten på ett meningsfullt sätt startade jag därför projektet att tillsammans skriva denna bok på distans.

”Sommarlovet på Gotland blev inte som vanligt för de fem kusinerna. Till slut blev de ändå hjältar i jakten på ligan som stal vikingaskatten.”

bok@kaver.se

Sök på Adlibris.se HÄR         Sök på Bokus.com HÄR

Föreläsning i Uppsala domkyrka

Skärtorsdagen den 1 april var jag inbjuden att prata om oro och ovisshet i Uppsala domkyrka, ett minst sagt aktuellt ämne i dessa coronatider. Så här presenterades föreläsningen på kyrkans hemsida:

Anna Kåver är vårens andra gäst i Uppsala domkyrkas föredragsserie ”Livet”. Hon är psykolog, psykoterapeut och författare till ett flertal uppmärksammade böcker. Här föreläser hon om ett ämne som vi alla kan relatera till – oro, ovisshet och hur vi kan göra för att bättre hantera det i livet som inte går att kontrollera.

För att lyssna på föreläsningen – klicka HÄR

Perspektiv-podden

Så här beskriver Per Grankvist innehållet i Perspektiv-podden, avsnitt 56:

Det är inte så konstigt att oroliga tider ger upphov till oro i kroppen. Det är en naturlig del av att vara människa men oron kan vara både giftig och klok, och i perioder är det lätt att bli överväldigad. Anna Kåver är psykolog och psykoterapeut, författare och specialist i klinisk psykologi. I det här avsnittet ger hon perspektiv på vad oro och ångest egentligen är för något, ur ett psykologiskt, biologiskt, filosofiskt och samhälleligt perspektiv.

Det är kunskap vi behöver för att förstå och hantera vårt förhållande till det för att kunna leva fullt ut. Vi talar bland annat om hur oron kan visa sig på olika sätt, och hur en behandling hos terapeuten ser ut, om varför vi doomscrollar för att försöka förstå världen, om komikern David Sundins frånvaro av ångest och den förvånande slutsatsen om att den här podden tränar förmågor som hjälper dig minska ångest!

För att lyssna –  klicka här …

Psykologipodden

Om acceptans, förlåtelse & att vara tillräcklig

Vad är skillnaden mellan att acceptera någonting och att ge upp? Hur kan vi sluta vår inre kamp? Varför är det så svårt att förlåta någon? Är jag tillräcklig, gör jag tillräckligt? Vem är det egentligen som ställer alla krav?

För att lyssna – klicka här …

Ångestpodden

Ångestpodden drivs av två duktiga journalister. Nyligen medverkade jag där i en intervju om DBT. Så här beskriver Sofie och Ida poddavsnittet:

STORA AVSNITTET OM DBT

Ja. Det har blivit dags för ännu ett terapi-avsnitt, denna vecka med terapiformen DBT i fokus. Dialektisk beteendeterapi. Så här skriver socialstyrelsen: Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning). Och med oss har vi Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut som var med och tog DBT till Sverige. Ett proffs i frågan med andra ord. Tack för att ni lyssnar!

OBS. Själva intervjun börjar cirka 8 minuter in i podden.

För att lyssna – klicka här…

Oro på ungerska!

Flera av mina böcker har översatts till de nordiska språken, men nu har Oro-boken också översatts till ungerska.

Det var lite oväntat. Men kul!

 

»Många är olyckliga därför att de försöker kontrollera det som inte går att kontrollera«

Annas nya bok

 

Den 22 november kom den ny boken ut.

Så här skriver förlaget:

I sin mest personliga bok hittills delar Anna Kåver med sig av sin dagbok från denna märkliga period. Med skärpan inställd på det nära betraktar hon allvarsamt, men också med underfundig humor livet med dess faser, motgångar och övergångar årstider, ålderstider, yrkestider, tillsammanstider och självklart de orostider som nu sveper in över världen. De stora livsfrågorna samsas här med erfarenheten från ett långt yrkesliv ägnat åt kunskapen om vad det innebär att vara människa.

Beställ hos Adlibris HÄR             Beställ hos Bokus HÄR

»Dansa mjukt med tillvaron är inte en självhjälpsbok med enkla lösningar. Kåver är väl medveten om människors lidande och kamp och hon vill snarare stimulera till eftertanke och reflektion i denna ömsinta och respektfulla bok.«

Håkan Stenow, BTJ-häftet nr 14, 2020
Skrivandet

En del av min arbetstid och en stor del av min fritid har jag ägnat åt författarskap, något som resulterat i böcker, förord och artiklar i dags- och veckopress. Jag har skrivit tio böcker, både för professionen och för en bredare allmänhet, samt medverkar också i en samlingsvolym om ätstörningar. 

Jag är medlem av Författarförbundet.

Handledning och utbildning

KBT:s utveckling och spridning har engagerat mig på olika sätt. I min yrkesverksamhet har därför föreläsningar om KBT och DBT och angränsande ämnen varit ett viktigt inslag, både i psykiatrin och för en bredare allmänhet. Jag har handlett psykologistudenter, blivande psykoterapeuter samt psykiatriska team med inriktning på KBT och/eller DBT.

Jag har undervisat på universitetens psykolog- och psykoterapeututbildningar i Uppsala och Stockholm. Ibland även på andra studieorter i landet. Därutöver har jag anlitats av psykiatrin i olika landsting för föreläsningar om psykologisk bedömning och behandling inom områdena:
* självmords- och självskadeproblematik
* emotionellt instabil personlighetsstörning IPS/borderline
* ätstörning
* posttraumatisk stresstörning (PTSD)
* social fobi, panikångest
* psykoterapeutisk allians och terapirelationen i KBT

Psykoterapi, krishantering, stöd och rådgivning

I över 35 år har jag drivit en privat psykologmottagning för psykoterapi, krissamtal stöd och rådgivning.

Genom åren har mitt arbete där fokuserats på många olika psykologiska och psykiatriska problem – komplicerad problematik/borderline, ätstörningar, trauma, tvångssyndrom och social fobi

Erfarenhet

1977-1982: Kriminalvårdspsykolog inom fängelse och häkte.

1982–2019: Privat psykologmottagning. Patienter med de mest skiftande diagnoser och problem har varit mina läromästare.

1988–1990: Forskningsassistent vid Uppsala universitet, Institutionen för psykiatri. Här lärde jag mig forskningsmetodik hos professor Lars-Göran Öst. Jag arbetade med behandlingsforskning kring ångeststörningar, till exempel generaliserad ångest, GAD, och injektionsfobi.

1992–1996: Ångestmottagning med KBT-inriktning vid psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus.

1995–2003: SKIP – ett forsknings- och behandlingsprojekt på Karolinska institutet rörande kartläggning och behandling av självmordsnära och självskadande kvinnor med diagnosen borderline. Projektet blev på olika sätt avgörande för mitt fortsatta yrkesliv. I arbetet ingick en rad utbildningsresor till professor Marsha Linehan vid universitetet i Seattle för att lära och sedan lära ut en specialiserad form av KBT, dialektisk beteendeterapi, DBT. Tillsammans med forskningsteamet på Karolinska introducerade vi DBT i svensk psykiatri.

2002–2010: Chef för en DBT-enhet för unga vuxna patienter med emotionell instabilitet/borderline och självskadeproblematik på Akademiska sjukhusets psykiatridivision i Uppsala. Enhetens arbete omfattade utbildning, handledning och vetenskaplig utvärdering, samt samarbete mellan olika kliniker och med kommunen. En stor del av mitt engagemang har legat i detta program sedan starten år 2002.

2010-2019: Fortsatt privat verksamhet: psykoterapi, handledning och utbildning. 

 

Utmärkelser

2010: Uppsala universitets och Studentbokhandelns Disapris för populärvetenskapligt författarskap. ”Anna Kåver tilldelas 2010 års Disapris för att hon med engagemang förmedlat insikter i psykologiska problem och terapier. Ett centralt tema i böckerna är frågan om det meningsfulla livet och hur det kan gestalta sig för olika individer. Hennes författarskap, alltid med en fot i forskningsvärlden, väcker lust och nyfikenhet och riktar sig till en bred läsargrupp både inom och utanför akademin.”

2011: Sommarvärd i P1.

2011: Nominerad som finalist till Psykologförbundets ”Stora Psykologpriset”.

2016: Beteendeterapeutiska föreningens pris för Livsgärning. Priset syftar till att uppmärksamma mer seniora kliniker och forskare som har ägnat många år, i många fall ett helt liv, åt att sprida KBT, att forska på KBT samt att utbilda de yngre generationerna av KBT:are. Priset får anses vara föreningens mest prestigefyllda utmärkelse.

»Känslorna är vägvisare i våra liv. Känslorna är kittet som binder oss samman, likväl som de kan sära och plåga oss«

Annas bokhylla

Jag har skrivit tio böcker om KBT och närliggande områden. Två av dem har jag skrivit i samarbete med min kollega och vän Åsa Nilsonne. Jag har också medverkat i två antologier, en om ätstörningar och den andra i novellform om existentiella perspektiv på vardagen

Böckerna går att beställa via förlagets hemsida www.nok.se . Du kan självklart också köpa dem hos de vanliga bokhandlarna eller på nätbokhandlar som Bokus.com och Adlibris.se