»Livet tillsammans med andra är svårt.. vi behöver lära oss att vara tillsammans precis som vi behöver lära oss att tala eller dansa«

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare med inriktning på KBT samt författare och medlem av Psykologförbundet och Författarförbundet.

I drygt 40 år har jag arbetat som kliniker, både inom landsting och i min privata mottagning. Dessutom har jag ägnat mig åt forskning och behandlingsutveckling för suicidala självskadande patienter. Jag har även handlett och utbildat på universitetet och inom psykiatrin.

Inte minst har jag ägnat mig åt författarskap; jag har skrivit nio böcker, både facklitteratur och populärvetenskap, inom psykologi och KBT.

Anna på Bokmässan

I år var Bokmässan helt digital, av kända skäl. Jag medverkade sista dagen, den 27 september, i en paneldiskussion tillsammans med Per Naroskin, Göran Everdahl och Stefan Einhorn. Moderator var Johanna Koljonen.

Året ut kan man gå in och titta på nätet och titta på vår diskussion.

För att se inslaget, klicka här

»Många är olyckliga därför att de försöker kontrollera det som inte går att kontrollera«

Annas nya bok

 

I juli kommer jag ut med en ny bok, en tröstebok i dessa tider av social isolering och oro för framtiden.

Dansa mjukt med tillvaron är betraktelser om vilka faktorer som främjar ett gott och psykiskt friskt liv. Vad är det som gör att vi, trots allt, kan fungera och leva i något slags harmoni med tillvaron? En samling eftertankar kring ett yrkesliv präglat av att vända psykisk sjukdom till psykisk hälsa.

Boken har fått oanad aktualitet i och med Corona-krisen:
Livsvillkoren för många människor är plötsligt mycket annorlunda. Inte oväntat har därför de existentiella frågorna om mening, liv och död, kärlek och gemenskap – de som jag lyfter fram i boken – hamnat i fokus, både offentligt och privat. Hur behöver vi leva och vilka människor behöver vi vara? Vad ska vi prioritera i våra liv. Mot bakgrund av den oro och rädsla vi alla lever i kan boken därför förhoppningsvis ses som en motkraft. 

»Dansa mjukt med tillvaron är inte en självhjälpsbok med enkla lösningar. Kåver är väl medveten om människors lidande och kamp och hon vill snarare stimulera till eftertanke och reflektion i denna ömsinta och respektfulla bok.«

Håkan Stenow, BTJ-häftet nr 14, 2020
Skrivandet

En del av min arbetstid och en stor del av min fritid har jag ägnat åt författarskap, något som resulterat i böcker, förord och artiklar i dags- och veckopress. Jag har skrivit nio böcker, både för professionen och för en bredare allmänhet, samt medverkar också i en samlingsvolym om ätstörningar. 

Jag är medlem av Författarförbundet.

Handledning och utbildning

KBT:s utveckling och spridning har engagerat mig på olika sätt. I min yrkesverksamhet har därför föreläsningar om KBT och DBT och angränsande ämnen varit ett viktigt inslag, både i psykiatrin och för en bredare allmänhet. Jag har handlett psykologistudenter, blivande psykoterapeuter samt psykiatriska team med inriktning på KBT och/eller DBT.

Jag har undervisat på universitetens psykolog- och psykoterapeututbildningar i Uppsala och Stockholm. Ibland även på andra studieorter i landet. Därutöver har jag anlitats av psykiatrin i olika landsting för föreläsningar om psykologisk bedömning och behandling inom områdena:
* självmords- och självskadeproblematik
* emotionellt instabil personlighetsstörning IPS/borderline
* ätstörning
* posttraumatisk stresstörning (PTSD)
* social fobi, panikångest
* psykoterapeutisk allians och terapirelationen i KBT

Psykoterapi, krishantering, stöd och rådgivning

I över 35 år har jag drivit en privat psykologmottagning för psykoterapi, krissamtal stöd och rådgivning.

Genom åren har mitt arbete där fokuserats på många olika psykologiska och psykiatriska problem – komplicerad problematik/borderline, ätstörningar, trauma, tvångssyndrom och social fobi

Erfarenhet

1977-1982: Kriminalvårdspsykolog inom fängelse och häkte.

1982–2019: Privat psykologmottagning. Patienter med de mest skiftande diagnoser och problem har varit mina läromästare.

1988–1990: Forskningsassistent vid Uppsala universitet, Institutionen för psykiatri. Här lärde jag mig forskningsmetodik hos professor Lars-Göran Öst. Jag arbetade med behandlingsforskning kring ångeststörningar, till exempel generaliserad ångest, GAD, och injektionsfobi.

1992–1996: Ångestmottagning med KBT-inriktning vid psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus.

1995–2003: SKIP – ett forsknings- och behandlingsprojekt på Karolinska institutet rörande kartläggning och behandling av självmordsnära och självskadande kvinnor med diagnosen borderline. Projektet blev på olika sätt avgörande för mitt fortsatta yrkesliv. I arbetet ingick en rad utbildningsresor till professor Marsha Linehan vid universitetet i Seattle för att lära och sedan lära ut en specialiserad form av KBT, dialektisk beteendeterapi, DBT. Tillsammans med forskningsteamet på Karolinska introducerade vi DBT i svensk psykiatri.

2002–2010: Chef för en DBT-enhet för unga vuxna patienter med emotionell instabilitet/borderline och självskadeproblematik på Akademiska sjukhusets psykiatridivision i Uppsala. Enhetens arbete omfattade utbildning, handledning och vetenskaplig utvärdering, samt samarbete mellan olika kliniker och med kommunen. En stor del av mitt engagemang har legat i detta program sedan starten år 2002.

2010-2019: Fortsatt privat verksamhet: psykoterapi, handledning och utbildning. 

 

Utmärkelser

2010: Uppsala universitets och Studentbokhandelns Disapris för populärvetenskapligt författarskap. ”Anna Kåver tilldelas 2010 års Disapris för att hon med engagemang förmedlat insikter i psykologiska problem och terapier. Ett centralt tema i böckerna är frågan om det meningsfulla livet och hur det kan gestalta sig för olika individer. Hennes författarskap, alltid med en fot i forskningsvärlden, väcker lust och nyfikenhet och riktar sig till en bred läsargrupp både inom och utanför akademin.”

2011: Sommarvärd i P1.

2011: Nominerad som finalist till Psykologförbundets ”Stora Psykologpriset”.

2016: Beteendeterapeutiska föreningens pris för Livsgärning. Priset syftar till att uppmärksamma mer seniora kliniker och forskare som har ägnat många år, i många fall ett helt liv, åt att sprida KBT, att forska på KBT samt att utbilda de yngre generationerna av KBT:are. Priset får anses vara föreningens mest prestigefyllda utmärkelse.

»Känslorna är vägvisare i våra liv. Känslorna är kittet som binder oss samman, likväl som de kan sära och plåga oss«

Annas bokhylla

Jag har skrivit nio böcker om KBT och närliggande områden. Två av dem har jag skrivit i samarbete med min kollega och vän Åsa Nilsonne. Jag har också medverkat i två antologier, en om ätstörningar och den andra i novellform om existentiella perspektiv på vardagen

Böckerna går att beställa via förlagets hemsida www.nok.se . Du kan självklart också köpa dem hos de vanliga bokhandlarna eller på nätbokhandlar som Bokus.com och Adlibris.se